Welkom op de website van de psp groep van Seniorweb.
Hier wordt gezellig gespeeld met psp.
Het is toegestaan om met scripten te werken en ook muziek mag gebruikt worden.

 

Host/Webmaster: Aad Rom
Co-Hos: Marjo Voorzaat

 

Copyright SeniorWeb,

respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde
informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).
In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de host,
de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook

aan enige derde ter beschikking te stellen.